Safetyguide

Produkter og tjenester til brann-og sikkerhetsbransjen samt leverandør av LED-skilting i vegtunneler

I vår søken etter gode løsninger for bransjen og våre kunder har vi lansert og levert en rekke innovative produkter.

Vi leverer spesialiserte produkter og tjenester til brann-, nødlys- og sikkerhetsindustrien.

  • Vi innehar lang erfaring samt kompetanse innenfor våre fagområder.
  • Vi tilbyr vår opparbeidede ekspertise og erfaring til våre kunder i form av produkter og tjenester.
  • Vi har dybdekunnskap om markedet og dagens teknologitrender, noe som hjelper oss i å levere de aller beste løsningene.

Vår styrke er kompetanse og erfaring

 Vi vil bidra til å løse dagens krav til funksjonelle og trygge bygg

Integrasjon stiller store krav, og vi hjelper til med detaljene

Sikkerhet for liv og verdier er vår førsteprioritet