Etterlysende skilt

SafetyGuide AS er en distributør i Norge for produsenten Ertecna Lda, Portugal med sine merkevarer innen etterlysende produkter. Produsenten ble etablert i oktober 1989 hvor formålet var å studere samt utvikle teknologier relatert til produksjon av etterlysende produkter og bruken av disse innenfor sikkerhetssektoren.

Selskapet er anerkjent på markedet for sin brannsikkerhet, produktkvalitet, fremragende salgs- og teknisk støtte. Eksempelvis opplæring og sikkerhetsløsninger for montører, arkitekter, designere og planleggere innenfor alle typer bygningsprosjekter.
Eksportvirksomheten startet i 1992 og det tilbys nå produkter til mer enn 80 land, med egne representanter i bl.a. Spania, Storbritannia, Frankrike og Ungarn. Produksjonsvirksomheten ble utvidet med anlegg i Brasil i 2005. Med det formål å bidra til en bedre og mer bevisst sikkerhetskultur er Ertecna Lda også representert i flere lokale og internasjonale normgivende komiteer som f.eks.:

Produktkvalitet
Produktkvaliteten sertifiseres av Lloyd’s Register i samsvar med Lloyd’s Register Type Approval, noe som gir markedet, spesielt Ertecnas kunder, en garanti for at produktene overholder alle krav som stilles til dem.
Produksjons- og tjenestekvaliteten sertifiseres av Bureau Veritas Certification i samsvar med referansestandarden ISO 9001 og demonstrerer selskapets forpliktelse overfor markedet generelt, og overfor sine kunder spesielt, når det gjelder fortløpende evaluering av ytelse og effektivitet i arbeidsprosessene, som utvikles kontinuerlig.

Produsentens sertifikater:
• ISO 9001 Organisasjonens kvalitetssikringssystem;
• OSHAS 18001 Organisasjonens HMS-system
• ISO 14001 Organisasjonens miljøsikringssystem
Produsenten er oppmerksomme på at de miljømessige virkningene av selskapets aktiviteter er vesentlige i et bærekraftperspektiv, og er derfor sertifisert av Bureau Veritas Certification i samsvar med referansestandarden ISO 14001.

Man legger vekt på helse og sikkerhet som en viktig faktor innenfor bærekraftig forretningsutvikling og er i tråd med dette sertifisert av Bureau Veritas Certification i samsvar med referansestandarden OHSAS 18001.
Derfor utføres aktivitetene i samsvar med gjeldende lovgivning og forskrifter for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Man benytter integrerte styringsprosesser, som inkluderer risikovurdering og definering av egnede virksomhetskontroller, med sikte på å sørge for et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Strategi og virksomhetspolicy
Produktene har høy kvalitet og blir i tillegg markedsført og levert av dyktig personell med høy kompe-tanse innenfor produktutvalg og montering.

Vi som autorisert distributør er et selskaper innenfor sikkerhetssektoren som er spesialist på brannvern, brannalarm, nødlys/ledesystem og salg av slike systemer.

Vi vil i samarbeid med produsenten levere markedsføringsmateriale og teknisk opplæring både innenfor sikkerhetsskilting og nye produkter.

Viser alle 23 resultater