INFRA – Veg-, tog- og metrotunneler

INFRA – Skilting i vegtunneler
SafetyGuide AS er en leverandør av rømningslys, informasjon- og sikkerhetsskilting i vegtunneler i Norge. Skiltene i N-linje er produsert spesifikt for Norge, etter krav fra Statens Vegvesen sine håndbøker, NMF01:2021 og NS-EN 16276.
Dette gjelder ikke bare layout på piktogrammene og tekniske spesifikasjoner, men også med svært gode verdier på skiltenes luminansverdi. Skiltene er utført i et «slimmet design» med kun 28mm tykkelse for både en-sidig og to-sidig utførelse.
LED-skiltene har også et svært lavt effektforbruk og lav vekt i forhold til konkurrerende produkter, noe som gir et lavere CO2 fotavtrykk og lettere montering.

N-serien – intern belyste LED-skilter veg
Armaturkabinettene er produsert i 1mm rustfritt stål av kvalitet EN 1.4404 og tetthet på IP66 samt fronter utført i 3mm selvslukkende UV-bestandig polykarbonat, laminert med et «easy-to-clean»-sjikt. Skiltene er ventilerte og har høy luminans.
Lyskilde er LED med fargetemperatur på 4000K og levetid L70B50/80.000

De aller fleste armaturer leveres i en-sidig og to-sidig utførelse. Skiltflaten er belyst med sidemonterte LED og har en luminans på > 200-300 cd/m².
• Konstruksjonen er optimert med henblikk på rask installasjon samt senere drift og vedlikehold
• Produktene er produsert for Norge og basert på S-serien som har eksistert og vært levert i mange år i andre Nordiske og Europeiske land
• Produsent har >15 års produksjonserfaring av armaturer for veg-, metro- og togtunneler
• Svært gode og tilpassede luminanser på lave effekter

Rømningslys vegtunnel
I gitte tunneler kreves det rømningslys montert som enkeltstående punkter for hver 25m og til dette formål har vi vår INFRA 5110 armatur. Utover å ha IP69 som standard, tilfredsstiller den også de andre kravene i NS-EN 16276, NMF01:2021 og
håndbøkene til Statens Vegvesen.
Vi kan også levere batteriback-up basert på LiFePO4 batteriteknikk for hver enkelt 5110 armatur der det ikke er tilgang til felles UPS. Batterienheten kan monteres i omgivelsestemperaturer ned til -30°C og har 3 timer drift.

Montering veg
Skiltene har mange monteringsmuligheter enten det er rette/buede støpte vegger, eller sprengte fjellvegger. Det finnes monteringsbraketter for de forskjellige varianter og kombinasjoner, også for montering på stolpe i og utenfor tunnel. Drivere monteres som regel bak skiltene på egen monteringsplate. Driver har intern sikring for eget skilt og keramiske tilkoblingsklemmer for gjennomgående kabling. Skilt som ikke kan flaggmonteres ut fra vegg pga. manglende tunnelbredde kan monteres med egen plogbrakett.
Alternativer til standard (US,LS,MS,SS) størrelser lages for prosjekt der det er trangt om plassen.

Rømningsvei mellom tunnelløp veg
Det finnes armaturer i vår S-linje som kan benyttes til skilting og belysning inne i rømningsveien. Alternativt finnes det en rekke varianter i vårt standard nødlyssortiment for 230Vac/dc.

Etterlysende skilt vegtunnel (570.2VH etc.)
Alle tunneler over en gitt lengde skal utstyres med avstandsskilt type 570.2VH for hver 25m med informasjon om avstand til rømningsveien (begge retninger). Disse skiltene skal leveres utført i etterlysende materiale på rustfri stålplate i kvalitet EN 1.4404 og skal nå, etter revidert N 300:2023, være i størrelse 715x208mm.
Disse finner du i vår seksjon «Etterlysende skilt». Vi leverer selvsagt også alle de andre etterlysende skiltene for tunnel, enten det er på stålplate eller annet materiale.

Våre web-sider viser de mest benyttede LED-skiltene.
Se alle håndbøkene fra Statens Vegvesen her: https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/

Etterlysende skilt vegtunnel (570.2VH etc.)
I togtunneler med gitt lengde skal det monteres avstandsskilt med pilretning og gitt avstand på skiltet. Skiltene utformes etter BaneNor sitt tekniske regelverk (TRV), se avsnitt 515. Avstandsskilt for rømning ser vi i avsnitt 4.3
og de er utformet litt forskjellig om det er en ny tunnel, eller om det er for eksisterende enkeltsporstunneler.
Her finner vi også skilt for merking av rømningsdører og brytere for tenning av nødlys i togtunnelen.
Her en link til BaneNor sitt TRV: https://trv.banenor.no/wiki/Forside

Viser 1–32 av 44 resultater