Nødlys

Nødbelysning av flukt- og rømningsveier

Iht. TEK17 skal flukt- og rømningsveier ha god merking og belysning for å redusere den nødvendige rømningstiden. Arbeidsplassforskriften § 2-13 har også viktige krav til nødbelysning av flukt- og rømningsveier samt nødbelysning av steder der man kan utsettes for fare i tilfelle svikt i den kunstige belysning.
Det er i Arbeidsplassforskriftens kapittel 5 med § 5-6 og § 5-7 man finner kravet til skilting og henviser til NS-EN 1838 for løsning.
Ofte må disse to forskriftene ses i sammenheng for å finne den beste løsning i det enkelte prosjekt, og vi i SafetyGuide kan gi deg gode løsninger med bl.a. høyt sittende nødlys og lavtsittende ledelinjer.

SafetyGuide AS har tatt frem et utvalg med belysningsarmaturer som kan passe inn i en rekke designløsninger. Disse produkter skiller seg ut fra de store masser, men har sin rettmessige plass i markedet. Ledelysarmaturene finnes ofte i både metall og polykarbonatløsninger. De leveres oftest i hvit utførelse, men de aller fleste kan også leveres i den farge man ønsker. På denne måten kan man finne produkter som ivaretar sikkerheten, er til stede, men fremstår svært nøytrale.

Utvendig på bygget er det også iht. NS-EN 1838 et krav til montering av ledelys frem til sikkert sted. Her kan vi levere armaturer innebygget batteri og varmeelement slik at sikkerheten også ivaretas på kalde dager med temperaturer ned til -25°C. Vi har også armaturer for fryserom der temperatur kan gå ned til -40°C.

Mobile markeringslys finnes med modellene EXIT 01H og EXIT 50H. Disse er for områder som midlertidig skal benyttes til en større gruppe der det kan være vanskelig å ha fast montert utstyr. EXIT 01H er armaturer for tilkobling til nett der den er plassert, men EXIT 50H er for forhåndlading og plasseres ut der behovet tilsier og den har 50 timer innebygget batteri back-up når den er fulladet. Begge kan leveres med 1m eller 2m høyde på stativet, og skiltet har 26m leseavstand.

Ex-sone 1/21 kan vi tilby vår e856F LED-armatur i tre versjoner med innebygget batteri og LED-list på henholdsvis 6W, 11W og 19W. Disse gir fra 510lm og opp til 2.050lm kan benyttes som ledelys eller markeringslys ved bruk av piktogram. Leseavstand med piktogram er inntil 25m.

Ex-sone 2/22 kan vi tilby vår nD8611 LED-armatur med innebygget batteri eller for sentraliserte anlegg. Dette er et produkt som kan benyttes både som lede- eller markeringslys

Veg- tog- og metrotunneler vil også ha krav til nødbelysning av rømningsveier. Statens Vegvesen sin håndbok N500 og V124 har en henvisning til nødbelysning og skilting iht. NS-EN 1838. Her har vi flere produkter bl.a. PROTECT-serien som dekker behovet med ledelys og markeringslys. Armaturene er for tilkobling til UPS eller nødlyssentral med batteri.
Se også vår informasjon under INFRA-kapittelet.

Viser alle 26 resultater