Tilfluktsrom (nødlys)

Nødbelysning i tilfluktsrom
I Norge er det litt under 20.000 tilfluktsrom med plass til litt over 2,5 millioner mennesker. Det er cirka 19.000 private rom med cirka 2,2 millioner plasser og cirka 600 offentlige rom med 300.000 plasser.
Tilfluktsrommene skal kunne tas i bruk på 72 timers varsel. Det er ikke bygget tilfluktsrom siden 1998.

Offentlige tilfluktsrom
Offentlige tilfluktsrom er for alle som oppholder seg i det aktuelle området. Kommunen eier disse rommene og har ansvaret for vedlikehold, mens Sivilforsvaret har ansvaret for drift
og klargjøring i en beredskapssituasjon.
Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med offentlige og private tilfluktsrom. Standarden på rommene varierer som følge av at de er bygd under ulike forskrifter, og varierende grad av vedlikehold. Tilfluktsrom som
er i jevnlig bruk er i generell bedre forfatning, enn tilfluktsrom som kun benyttes sporadisk eller ikke er i bruk.
Stortinget har bestemt at eksisterende tilfluktsrom skal opprettholdes og vedlikeholdes.

Produkter for nødlys i tilfluktsrom
SafetyGuide har komplette sentraliserte løsninger for nødlys i tilfluktsrom for en «krigssituasjon» som oppfyller kravene til Sivilforsvaret, både 95-forskrifter og tidligere. Batterier til nødlyssentralen
leveres normalt ikke med installasjonen, men skal hentes fra biler og settes i batterikassen som har ferdig monterte kabler og koblinger.

Sivilforsvarets forskrifter og veiledere finner du her: https://www.sivilforsvaret.no

Et nødlysanlegg med 24V utgangsspenning for tilfluktsrom skal bestå av følgende enkeltelementer:

Nødlyssentral veggmontert med sjokkdempere
Batterikasse gulvmontert med sjokkdempere
Batterikabelsett 3m inkl. tilkoblingsklemmer
Orienteringslys på utsiden av tilfluktsrommet
Slusedørarmaturer m/summere (om tilfluktsrommet har sluse)
Endebrytere for slusedører
Ledelysarmaturer for rom med 3 lux og 15 lux (ventilasjonsrom)

Nedenfor vil du finne datablader på de enkelte elementer for et komplett nødlysanlegg for tilfluktsrom.

Viser alle 6 resultater