Alarm for sikring av slukkeutstyr

Dokumentasjon: Datablad
Dokumentasjon: Installasjonsveiledning

Beskrivelse

STI-6200 er en lokal alarm for bruk i kjøpesenter, offentlige bygg, P-hus, kino etc. og skal sikre slukkeutstyr og lignende mot hærverk, tyveri og misbruk.
Enheten har innebygget lokal alarm som utløses med 95-105 dBA.