Deksel for håndmeldere og utløserknapper for brannalarm, slukkeanlegg, adgangskontroll etc.

Inneholder en rekke alternativer for deksel med og uten alarmgivere. I databladet kan du se løsninger og fysiske mål.
Dekslene er utført i polykarbonat.