SG-13 INTERFACE MODUL

Dokumentasjon: Datablad

Kategori:

Beskrivelse

SG-13

Denne universelle interface modulen er basismodulen for våre løsninger. Utviklet for å kunne ivareta alarmering, overvåking, utkobling og testfunksjoner. Primært som grensesnitt mellom sprinkler og andre systemer (sprinklerkontroll), men har en rekke bruksområder for andre styringer.

Modulen har 1 styreinngang for betjening slik at den kan styres fra vår SG-01 nøkkelbryter, ekstern kilde eller åpne for betjening på front. En balansert overvåket inngang for overvåking av ventiler, kontakter eller detektorer. Separate utganger for hhv. Alarm, frakobling eller feil. Lydsignal for varsling ved frakobling og indikator for test av inngang i frakoblet modus. Kan forsynes med 12 eller 24VDC.