SG PROGRAMALTERNATIVER UTEN DISPLAY

Kategori:

Beskrivelse

Ferdige programalternativer for programmodul uten display:

– Utkobling på tid, separerte etter inngang (8 tilgjengelige) – Klokkebestemte utkoblinger – Tilbakemeldingsprogram for større modulkabinett. Sørger for varsling om frakoblingene ikke blir tilbakestilt etter fastsatte tidsrammer