Testfyrstikker

Artikkelnummer: 40095 / 40096
Produkt: Splintax 25 / Splintax 100  Fyrstikker for test av røykdetektorer og aspirasjonsanlegg til brannalarmanlegg
Dimensjoner:  54xØ40mm  /  75xØ55mm
Røykfarge: Hvit
Røykvolum pr. fyrstikk: 0,75m³

Dokumentasjon: Datablad

Beskrivelse

Splintax 25 og Splintax 100 fyrstikker er en del av ”Smoke Match Serien” og er fyrstikker med testrøyk hvor det er henholdsvis 25 stk. og 100 stk. i boksen.
Dette er et produkt som er ideell for funksjonstest av røykvarslere, aspirasjonssystemer og for å finne lekkasjer og trekk. Funksjonstest av avtrekkshetter og ventilasjons-uttak og strømningsmønstertest av ventilasjonsinntak.